body_top


Lidé ve firmě

Ředitel společnosti
Ing. Zdeněk Kříž

Tel.:
kriz@sulkom.cz
Jednatel společnosti
Pavel Lajšner

Tel.: (+420) 777 791 993
lajsner@sulkom.cz
Technik, stavbyvedoucí
Petr Trnka

Tel.: (+420) 777 791 994
trnka@sulkom.cz
Technik, stavbyvedoucí
Ing. Martin Jelének

Tel.: (+420) 777 791 982
jelenek@sulkom.cz
Obchodní manažerka
Magda Ledvinová

Tel.: (+420) 777 203 105
ledvinova@sulkom.cz
Obchodní manažerka
Šárka Grubhofferová

Tel.: (+420) 777 791 984
grubhofferova@sulkom.cz
Technik, projektový manažer
Radovan Ledvina

Tel.: (+420) 777 946 614
ledvina@sulkom.cz
Technik, realizátor
Petr Hél

Tel.: (+420) 777 844 735
hel@sulkom.cz
Účetnictví, ekonomika
Hana Fialová

Tel.: (+420) 777 203 107
fialova@sulkom.cz
Servisní technik
Václav Prajka

Tel.: (+420) 777 791 981
prajka@sulkom.cz
body_bottom